Selgeid infosõnumeid luues

muudame oma elu kergemaks ning säästame aega ja raha.

Ilmselt oled nõus, et meid ümbritsev info peaks olema esitatud arusaadavalt.

Kodulehte, lepingut, kliendikirja, kasutusjuhendit, linnaplaani, plakatit vm infosõnumeid lugedes soovime leida just selle teabe, mida vajame, sellest aru saada ja selle põhjal tegutseda.

Eduka infoedastuse loomiseks on vaja kasutada selget keelt ja sobivat kujundust ning teada oma sihtrühma vajadusi.

Mõtteviisi edendamine Eestis algas 2010. aastal Eesti Keele Instituudis, aastatega on kogukond kasvanud.

Mõtle ka Sina meiega kaasa ja osale selge sõnumi auhinna võistlusel!