Selge sõnumi võitjad

2016. aasta selge sõnumi auhinna said X-tee tutvustus, õpik „Eesti keele allkeeled“, video „Muuda auto suitsuvabaks“ ning Maksu- ja Tolliamet oma tegevusega. Auhinnad anti võitjatele üle 13. oktoobril, rahvusvahelisel selge keele päeval Energia Avastuskeskuses. Võitjaid tervitas patroon Eiki Nestor.

Parima selge sõnumiga tarbeteksti auhinna pälvis Tiit Hennoste ja Karl Pajusalu õpik „Eesti keele allkeeled“. Autorite sõnul on kõik eesti keele allkeeled (kirjakeel, suuline keel, argikeel, netikeel jm) meie emakeele rikkus.

Tarbeteksti kategoorias märgiti ära Ly Seppel-Ehini „Ööülikooli“ loeng „Laps ja lill, lammas ja legonindžagod“, Indrek Koffi ja Liisa-Ly Pakosta teabetrükis „Kirjad lapsevanemale“, Vilja Kiisleri arvamuslood ning Politsei- ja Piirivalveameti väljakutsete maraton Facebookis.

Parima selge sõnumiga tarbepildi auhind anti Tervise Arengu Instituudi videole „Muuda auto suitsuvabaks“. Video sõnum on sõnadetagi selge: suitsetamisel eralduvad ained mürgitavad ka suitsetaja lapsi jt lähedasi.

Tarbepildi kategoorias märgiti ära põrandamäng „AGA MINA“, Tallinna Loomaaia plaan ja Tartu Ülikooli uuendatud raamatukogu plaan.

Parimaks selge sõnumiga tarbetekstiks koos tarbepildiga sai Riigi Infosüsteemi Ameti X-tee tutvustus. Video selgitab lühidalt ja arusaadavalt, kuidas toimib turvaline internetipõhine andmevahetus riigiasutuste infosüsteemide vahel.

Samas kategoorias leidsid äramärkimist koduleht tarkvanem.ee, video „Ega puit ennast ise mööbliks tee“ ja Kalamaja Avatud Kooli idee tutvustus.

2016. aasta selge sõnumi edendajaks valiti Maksu- ja Tolliamet. Oma tegevusega on amet näidanud, et ka dokumenti on võimalik koostada nii, et see on lihtsasti loetav ja viisakas suhtlusstiilis.

Edendaja kategoorias märgiti ära Ülle Madise selge väljendus avalikus suhtluses ja Päästeameti kampaaniad.

Võistluse eriauhinna pälvis SEB Panga ja SEB Elu- ja Pensionikindlustuse tegevus kliendiinfo selgemaks ja sõbralikumaks muutmisel.

2016. aasta selge sõnumi võistlusele esitati 138 tööd.

Võistlustöid hindasid Katrin Hallik (Eesti Keele Instituut), Markko Karu (Eesti Disainerite Liit), Katre Kasemets (Eesti Keele Instituut), Jana Laurend (Euroopa Komisjoni Eesti Esindus), Katre Ratassepp (OÜ Spurt), Kristel Ress (Eesti Keeletoimetajate Liit), Kalle Toompere (Eesti Kujundusgraafikute Liit) ja Anu Vahtra-Hellat (E-riigi Akadeemia).

Vaata gala ülekannet Postimehest.