Eesti keeles

Selge kommunikatsiooni seminar 26.5.2016. Video

Artiklite kogumik “Selge kommunikatsioon”

Artiklite kogumik “Selged mõtted, selge keel”

Euroopa Komisjoni selge keele juhis “Kirjuta selgelt”

Ülle Leis, Võõrkeelne suhtlus Euroopa Liidus

Rivo Reitmann, Palun inimkeelsemalt!

Markko Karu, Rääkimine hõbe, arusaadavus kuld

Katrin Hallik, Selge sõnum on selges keeles

Maris Jõks, Nagu ametnik ametnikule

Raul Narits, Juriidiline semantika ehk õiguskeel Eesti õiguskorra kontektsis

Allar Jõks, Kas õigust selgitada või selgust õigustada?

Katrin Hallik, Katre Kasemets, Selge ühiskondlik suhtlus – kellele ja milleks?

Katrin Hallik, Katre Kasemets, Õigus aru saada