Auhind 2020

Kas olete märganud sellist ühiskondlikku teavet, mida on kerge ja mugav kasutada?

Kas teie asutus on võtnud sihiks olla avalikkusega suheldes selge ja arusaadav?

Selge sõnumi auhinnaga tunnustame neid organisatsioone ja isikuid, kes edastavad avalikkusele oma sõnumit selgelt ja kasutaja vajadustest lähtudes.

Selge suhtlus hoiab kokku nii aega kui ka raha.

Teeme üheskoos Eesti avaliku suhtluse selgemaks!

2019. aasta selge sõnumi edendajaks valiti Politsei- ja Piirivalveamet