Korraldajad

Kui võistlusele esitatakse hindamiskomisjoni liikmega seotud töö, siis see liige selle töö hindamises ei osale.
Katre Ratassepp

OÜ Spurt
katre.ratassepp@gmail.com