Selge sõnumi auhinna statuut

I AUHINNA EESMÄRK JA SISU

 1. Selge sõnumi auhinna eesmärk on teadvustada Eestis selge ühiskondliku suhtluse väärtust ning tunnustada neid organisatsioone, kes edastavad avalikkusele oma sõnumit kõige selgemalt.
 2. Auhind antakse sellisele sõnumile, millest kasutaja leiab kiiresti talle vajaliku info, saab sellest aru ja oskab selle põhjal tegutseda. Hinnatakse sõnumi selgust ja kasutuskõlblikkust.
 3. Auhinnale võivad kandideerida kõigi Eesti Vabariigi avaõiguslike ja riigiasutuste, vabaühenduste, eraettevõtete ning eraisikute loodud tarbetekstid, tarbepildid ja tarbetekstid koos tarbepildiga.

II AUHINNAKATEGOORIAD

 1. Selge sõnumi auhind (edaspidi auhind) on iga-aastane tunnustus, mida antakse välja neljas kategoorias:

4.1. parim selge sõnumiga tarbetekst – näiteks kliendikiri, kasutusjuhend, leping, raadiosaade, avalik dokument või käsiraamat;

4.2. parim selge sõnumiga tarbepilt (võib sisaldada vähesel määral teksti, kuid sõnum väljendub eelkõige pildis) – näiteks suunav märk, piltjuhis, plakat, transpordiskeem või majajuht;

4.3. parim selge sõnumiga tarbetekst koos tarbepildiga – näiteks veebileht, telesaade, reklaam, õppevideo või plakat;

4.4. parim selge sõnumi edendaja – selle auhinnaga tunnustatakse kas eraisikut või organisatsiooni silmapaistva ja tulemusliku töö eest selge ühiskondliku suhtluse edendamisel, milleks võib olla ettevõtte läbivalt selge sõnumiga mainekujundus või selge ühiskondliku suhtluse eesmärgil tehtud teavituskampaania.

 1. Igas kategoorias võib auhinnale esitada nii üksikobjekti kui ka osa suuremast tervikust, näiteks reklaamikampaania puhul ühe plakati. Mahukama objekti puhul tuleb kandideeriv osa hindajate jaoks selgelt ära näidata, aga esitada võib terviktöö.

Sobivatesse kategooriatesse jagab võistlustööd hindamiskomisjon.

III VÕISTLUSTÖÖDE ESITAMINE

 1. Võistlustöid saab esitada veebilehel selgesonum.ee asuva vormi kaudu. Tööde esitamise aeg antakse igal aastal teada veebilehe ja ajakirjanduse kaudu.
 2. Võistlustöid võivad esitada kõik üksikisikud, avaõiguslikud ja riigiasutused, vabaühendused ning eraettevõtted. Esitada võib ka omaenda töö.
 3. Korraldajatel ja hindamiskomisjoni liikmetel on samuti õigus esitada võistlustöid.
 4. Võistlustöö esitaja kirjeldab seda ja põhjendab, milles väljendub töö selge ühiskondlik sõnum (vt p 2). Põhjenduse pikkus on kuni 1800 tähemärki koos tühikutega.
 5. Võistlustöö mahu ülempiir ja tingimused:

10.1. tarbetekst: üks fail;

10.2. tarbepilt: kuni kolm faili;

10.3. tarbetekst koos tarbepildiga: kuni kolm faili;

10.4. kui võistlustööks on veebileht, rakendus vms, peab see olema avalik. Esitada tuleb selle aadress/link ja kuni kolm ekraanitõmmist JPG- või PNG-vormingus.

 1. Sõltumata kategooriast lisab võistlustöö esitaja järgmised andmed:

11.1. oma nimi ja organisatsiooni esindamise korral ka selle nimi;

11.2. oma kontaktandmed;

11.3. kui on võimalik välja selgitada, siis ka võistlustöö autori(te) ja tellija kontaktandmed (kui autor ja tellija ei ole sama) ning kinnitus autori ja tellija nõusoleku kohta võistlustöö esitamiseks.

IV VÕISTLUSE KORRALDAJA JA VÕISTLUSTÖÖDE HINDAMINE

 1. Võistlust korraldab ja võistlustöid hindab Eesti Keele Instituudi, Euroopa Komisjoni Eesti Esinduse, Eesti Keeletoimetajate Liidu ning nende koostööpartnerite esindajatest koosnev komisjon.
 2. Komisjon kontrollib, kas esitatud võistlustööd vastavad võistluse statuudile.
 3. Võistlustöid hinnatakse kümnepallisüsteemis. Auhinna saab oma kategoorias kõrgeima hinde saanud võistlustöö.
 4. Kui võistlusele esitatakse hindamiskomisjoni liikmega seotud töö, siis see liige selle töö hindamises ei osale.

V TULEMUSTE VÄLJAKUULUTAMINE JA TUTVUSTAMINE

 1. Võidutööd kuulutatakse välja novembris.
 2. Võistlusele esitatud töid tutvustatakse veebilehel selgesonum.ee ja auhinnaga seotud avalikel üritustel.
 3. Võidutööde autoritel ja tellijatel on õigus kasutada auhinda enda reklaamimiseks, märkides auhinna nimetuse.