Selge keele koolitus

Telli oma asutusse selge keele koolitus

Õpetame kirjutama selgeid tekste ja kordame üle keelereeglid.
Analüüsime asutuse eri tüüpi dokumente, kirju, kodulehte jm.
Nende põhjal koostame koolituse, kus keskendume tüüpvigadele ja anname tagasisidet tekstide arusaadavuse kohta.

Teeme teie asutuse tekstide põhjal selge keele auditi.

Võimalik on tellida nii pikemat (u 4 tundi) kui ka lühemat koolitust (u 2 tundi).

Auditit on võimalik tellida ka eraldi.

Aitame muuta teie asutuse tekstid selgemaks ja kasutajasõbralikumaks!

Vaata, kes on juba selge keele koolituse tellinud

Koolitusel osalenute tagasiside

Meeldisid koolituse kõik osad. Kõige rohkem kasu oli headest juhistest ja näidetest, kuidas oma mõtteid selgemalt ja lühemalt kirja panna. Väga kasulikud on ka erinevad juhendid ja abimaterjalid, millele slaidides viidati.

Koolitusest jäi väga hea kogemus ning tunnen, et sain kasulikke teadmisi.

Lektorid olid väga pädevad ja sain koolitusest palju nõu edaspidiseks tööks.

Väga avaldas muljet, et erialakaugete inimestena, kuid keelespetsialistidena tegite kehvad tekstid väga heaks.

Sisu oli hästi läbi mõeldud ja koolitajad väga toredad.

Kogu koolitus oli väga tõhus ja suurepäraselt läbi viidud. Eriti kasulik oli meie dokumentide analüüs ja näidisülesannete lahendamine.

Loe koolituse kohta lähemalt Sirbi artiklist.