Korraldajad 2019

Katrin Hallik, projektijuht, Eesti Keele Instituut

Katre Kasemets, projektijuht, Eesti Keele Instituut

Helika Mäekivi, Tartu Ülikool, Eesti Keeletoimetajate Liit

Elis Paemurd, Euroopa Komisjoni Eesti esindus

Urve Pirso, Riigikontroll, Eesti Keeletoimetajate Liit

Katre Ratassepp, OÜ Spurt

Kristel Ress, Tartu Ülikool, Eesti Keeletoimetajate Liit

Kalle Toompere, Eesti Kujundusgraafikute Liit

Anu Vahtra-Hellat, E-riigi Akadeemia